Project Management using Agile Approach

مدیریت پروژه با رویکرد اجایل (چابک):
مدیریت پروژه به روش اجایل یگ رویکرد در مدیریت پروژه است که از پاسخگویی دائم به تغییرات به جای پیروی از یک برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده حمایت می کند.
اجایل مجموعه ای از اصول است و حاکی از آن است که ما باید با چه رویکردی به مدیریت پروژه بپردازیم. در روش اجایل شما چیزی را برنامه ریزی می کتید که طی چند هفته آینده قصد تولید یا ساخت آن را دارید و بعد از این چند هفته راجع به چگونگی ادامه روند کار تصمیم می گیرید.
مدیریت اجایل چهار ارزش دارد:
ارزش های مدیریت چابک به تیم توسعه نرم افزاری کمک می کند روی چیزی که مهم است تمرکز کنند.
۱. نرم افزار در حال کار به جای مستندات جامع:
در مدیریت پروژه به روش قدیمی و سنتی، مراحل پروژه به ترتیب اتفاق می افتد و اگر در مرحله “جمع آوری نیازمندی ها و مستندسازی” عملکرد خوبی نداشته باشید، تک تک مراحل دیگر پروژه دچار مشکل می شوند. در اجایل، ما انتظار تغییر در مسائل پیش رو را داریم که این برخلاف مدل های سنتی مدیریت پروژه می باشد.
اگر تیم توسعه با رویکرد اجایل، مجبور به انتخاب بین نوشتن گزارش از اشکال موجود و رفع آن اشکال در محصول خود باشد مطمئنا رفع مشکل را انتخاب می کند.
این به معنای رها کردن مستندسازی نیست چرا که نبود مستندسازی برای تضمین کیفیت و نگهدارندگان مشکل ایجاد می کند. بلکه مستندسازی ایده آل فقط باید به اندازه کافی باشد.

۲. همکاری با مشتری به جای مذاکرات حین قرارداد:
تغییر در قراردادها معمولا سخت است در مقابل در مدیریت چابک بستری فراهم می شود که تغییر در آن محتمل و قابل انتظار است. در چابک تغییرات به وسیله همکاری و ارتباط با مشتری مدیریت می شود. اجایل می گوید که شما محدودیتی برای دسترسی به مشتریان خود ندارید و همیشه می توانید جلسه ای برای صحبت راجع به روند کار با آنها داشته باشید.
قرارداد سودمند هستند ولی یک عارضه خیلی بد دارند: وقتی تیم های توسعه تحت تاثیر یک برنامه ریزی مشخص قرار می گیرند افراد تیم کارها را معمولا طوری انجام می دهند که منجر به ناامیدی، هراس و کیفیت پایین می شود.
اجایل، از همکاری با مشتری و تحویل کار در مقیاس های کوچک و به شکل فزاینده و تدریجی حمایت می کند. این کار باعث می شود هم تیم توسعه و هم مشتری ها اطلاعات بیشتری در حوره کاری خود جمع آوری نمایند و چیزهایی را که نمی دانند کشف کنند.

۳. پاسخ به تغییر به جای پیروی از یک برنامه مشخص:
هرچه زمان بیشتری صرف برنامه ریزی کنید مقاومت شما در برابر تغییرات به وجود آمده در برنامه بیشتر خواهد بود چرا که این تغییرات را عامل هدررفت تلاش های خود می بینید. هدف واقعی دستیابی به اهداف کسب و کار ماست و این دستیابی مستلزم تغییر برنامه به طور کلی است که باید این تغییر را انجام داد.
این بسیار مهم است که چیزی که واقعا به آن نیاز دارید را بسازید تا به طور کورکورانه از یک برنامه مشخص پیروی کنید. مدیریت چابک از بازه های زمانی کوچک حمایت می کند و تیم را تشویق می کند تا کارها را به بخش های قابل تحویل و کوچک تبدیل نمایند تا مجبور به انجام دوباره حجم زیادی از کارها نباشند.
جمع آوری نیازمندی ها و مرحله طراحی هیچ وقت تمام نمی شود و شما به طور مداوم طی چرخه های مختلف آنها را مورد بازبینی قرار می دهید.

×××××××××××××× عناصر مدیریت چابک (اجایل)
− فرهنگی که تغییر در آن انتظار می رود:
مدیریت اجایل در هسته ی خود یک ذهنیت است که همه ی افراد از کارکنان گرفته تا مشتریان انتظار تغییر دارند. شما نمی توانید در ابتدا به مشتریان خود قول ۱۰۰ درصد همه چیز و یک تاریخ سررسید مشخص بدهید چرا که هردوی شما می دانید که غیرواقعی است. اما می توانید به آنها قول بدهید که در نهایت محصولی را خواهند داشت که استفاده می کنند و باعث رشد سازمانشان می شود.

− توسعه فزاینده:
هر چرخه تکرار برمبنای کارهای از قبل انجام شده شکل گرفته و به طور تدریجی محصول را بهبود می بخشد. همچنین مشتریان منتظر انجام حجم انبوهی از کارها و انتشار آنها به یکباره نمی مانند. به محض اینکه بخشی از کار تمام می شود شما آن را منشتر می کنید. هدف نهایی ما تحویل ارزش به مشتری است.

− انتشارهای مکرر:
چون نرم افزار به تدریح و به طور فزاینده توسعه پیدا می کند شما می توانید چرخه های کوتاه تری داشته باشید و در انتهای هر چرخه ویژگی یا آپدیت های جدیدی را منتشر کنید. با این روش مشتریان هرچه سریع تر به ارزش محصول خود دست پیدا می کنند و می توانند آن را تایید کنند.

− حلقه های بازخورد کوتاه:
چون انتشار به دفعات مکرر اتفاق می افتد شما سریعتر می توانید به بازخورد دست پیدا کنید و چون شما سریعتر به بازخورد دست پیدا می کنید با سرعت بیشتری می توانید تغییرات لازم را روی محصول اعمال کرده و به ارزش دست یابید.

− میزان درگیری و تعامل زیاد با مشتری:
برای اینکه بیشترین بهره را از حلقه های بازخورد کوتاه و انتشارات مکرر ببریم، شما نیازمند میزان درگیری و تعامل زیاد با مشتری خود هستید. نیاز دارید تا با مشتریان خود بعد از هر چرخه صحبت کنید و ببینید چگونه از نرم افزار استفاده کرده و آیا ارزشی از این نرم افزار کسب می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.