توسعه نرم افزار ابری
زیمند
_
توسعه اپلیکیشن ابری

تعداد اپلیکیشن های تلفن همراه که به ابر (cloud) مهاجرت کرده اند بسیار سریع در حال رشد هستند. نرم افزار ابری برای مشاغل مفید است و منجر به کاهش هزینه تجهیزات و افزایش عملکرد و کارایی می شود. راه حل های ابری مقیاس پذیر هستند، بنابراین فرصت های زیادی برای رشد تجارت شما دارد.

زیمند
_
مزایای ابر
  • کاهش هزینه هابه میزان نیاز و استفاده از منابع ابری هزینه پرداخت می کنید
  • دسترسی به لحظهاز هر مکان جغرافیایی و آنی قادر به دسترسی به سرویس خواهید بود
  • پایداری و امنیت بالاپایداری و امنیت بالا از مزایای رقابتی اپلیکیشن های توسعه یافته بروی ابر می باشند
زیمند
_
سرویس های توسعه اپلیکیشن ابری ما
  • توسعه اپلیکیشن برپایه ابرزیمند در ساخت برنامه های کاربردی برای سازمان ها تخصص داریم. ما با اتخاذ روش های استاندارد، خودکار سازی فرایندهای سازمانی و ارائه خروجی های با کیفیت بالا باعث رشد و افزایش کارایی سازمان شما می شویم
  • خدمات مهاجرت به ابرما می توانیم اپلیکیشن های قدیمی شما را دوباره با ابر پیاده سازی کنیم. تمامی برنامه های سازمانی را برای سازگاری با ابر آزمایش می شوند و یک اکوسیستم ابر یکپارچه ارائه می دهیم
  • خدمات یکپارچگی سرویس ها در ابرادغام کردن و یکپارچگی سرویس های مختلف شما در ابر و اطمینان از همگام بودن کلیه فرایندها سازمانی تخصص ماست.
  • خدمات مشاوره ای ابرما خدمات مشاوره و پشتیبانی به مشتریان خود ارائه می دهیم تا راحتر فرصت های جدید ابر را شناسایی و درک نمایند. خدمات پشتیبانی ما شامل شناسایی مدل مناسب استقرار ابر در سازمان، شروع یک نقشه راه برای پذیرش ابر و پیگیری یک رویکرد برنامه ریزی شده برای فعال سازی ابر در سازمان شما می باشد.
توسعه نرم افزار ابری

برای یادگیری اینکه زیمند چگونه می تواند تجارت شما را متحول کند ، امروز وقت یک مشاوره رایگان تعیین کنید!

شرکت نزم افزاری زیمند