انجمن ها

Ask questions, get answers and connect with
users around the world.

  • ساینا محمدی

    Member
    2021/08/11 at 11:11

    فقط از تلاش برای انجام کاری که واقعاً می خواهید انجام دهید دست نکشید. جایی که عشق و الهام وجود دارد، فکر نمی‌کنم اشتباه کنید.